čtvrtek 29. srpna 2013

Olivová a červená

Možná nevšední a netradiční kombinace, ale právě to mě baví na módě, vždy mám jen okrajovou představu jak to bude dohromady vypadat, v této variantě jsem se cítila velmi dobře. Lehkou šifonovou olivovou košili jsem jen tak ledabyle zastrčila do červených skinny jeans, doplnila koženými sandály na podpatku s koženým propletením, k tomu žluto-béžové psaníčko, už jsem měla na ruce i nový náramek. 
Jak se vám to libí? Hezký večer všem :). 
Maybe remarkable and unusual combination, but it's what I like in fashion, I always have a marginal idea of ​​how it will look together, in this version, I felt very good. Light olive chiffon shirt I casually slipped into the red skinny jeans, complete with leather heel sandals with leather interlocking, the yellow-beige clutch, that I already had on hand and a new bracelet.
How do you like it? Good evening everyone :).


Košile  a psaníčko New Yorker, jeans H&M, boty Baťa, náramek Tommy Hilfiger
Shirts and Letterbox New Yorker, H & M jeans, shoes Bata, Bracelet Tommy Hilfiger

úterý 27. srpna 2013

Výročí

V neděli jsme s manželem slavili 5 let vztahu. Překvapil mě tím, že jsme šli do obchodního centra a měla jsem si něco vybrat, takhle narychlo to neumím. Nejprve jsme zavítali do parfumerie Douglas, že bych si vybrala nějaký parfém, ale paní prodavačka mi nebyla schopna nabídnout jiný, než druhy Chloe, které mám doma tři. Jelikož mám ráda svěží a citrusové vůně, neuměla poradit. Další zastávka byla v Klenoty Aurum, kde jsem dostala stříbrný náramek od Tommyho Hilfigera s uzávěrem, krása. Já jsem koupila manželovi tenisky Ralph Lauren Polo. Děkuji lásko!
On Sunday my husband and I celebrated 5 years of relationship. I was surprised that we went to the mall and I had to pick something, that's how quickly it can not. First we went to the Douglas perfumery that I've picked up some perfume, but Mrs saleswoman I was not able to offer other than the kinds of Chloe, which I have three. Since I like a fresh citrus scent, could not cope. Next stop was the Aurum Jewellery, where I got a silver bracelet from Tommy Hilfiger with a cap, beauty. I bought my husband Ralph Lauren Polo sneakers. Thank you love!neděle 25. srpna 2013

Výlet

Tento týden se mi hodně líbil, protože jsem byla jen dva dny v práci a od středy měla dovolenou. Jelikož manžel nedostal dovolenou, tak jsem jela jen já k rodičům s kolem. Ve středu jsme podnikli výlet cyklobusem na Hutisko-Solanec a odtud přes Rožnov do Valašského Meziřící na kole. V ten den jsem nefotila. Ve čtvrtek jsme jeli do Karlové Studánky do Jeseníků, nejprve jsme se zastavili v moc pěkně opraveném Bruntále, dojeli do Studánky, prošli tam celé lázeňské městečko, ocitli se v jiném světě. Zpět jsme jeli kolem přehrady Kružberk, pak přes Vítkov, kde jsme poobědvali a nafotili krásný kostel a jeli zpět. Podnikáte taky výlety po ČR? 
This week I really liked it because I was only two days in a work from Wednesday should leave. Since the husband did not leave, so I just went with me to the parents around. On Wednesday we took a trip to cyclobus Hutisko-Solanec and then through Roinov the Wallachian Mezirici round. On that day I no photos. On Thursday we went to Charles Fountains in Jeseníky, first we stopped at pretty much corrected Bruntal, arrived in Fountains, went there for a spa town, they were in another world. Back we went around the dam Kružberk, then through Vítkov, where we had lunch and took pictures of a beautiful church and went back. Are you taking too trips to the Czech Republic?
                              Bruntál
                                                     Karlova Studánka/Charles Fountain                      Přehrada Kružberk/dam Kružberk

                                                  Kostel ve Vítkově/Church in the Vítkov
středa 21. srpna 2013

V čem se jít koupat? 

Ještě je stále počasí na to se jít koupat. My byli minulou neděli. Je spoustu možností v čem jít, někdo si hodí na sebe tílko a pod to rovnou plavky, někdo kraťasy a tuniku, někdo šaty, nebo sukni a top, nebo overal. Možností je hodně, já  mám nejraději overaly, které se snadno sundávají i oblékají. Tentokrát jsem si vzala světle růžovou sukni s lesklým zdobením, jemně modré tílko lemované kajkou, nezbytný klobouk, jednoduché žabky a plážovou tašku, do které se vleze vše, Elle i práce. 
Hezký večer všem :). 
Even the weather is still to go swimming. We went last Sunday. It's a lot of choices in what to go, someone throws herself on top and underneath it straight swimwear, shorts and tunic someone, anyone dress or skirt and top, or overalls. The possibilities are many, I like to overalls that are easy to take off and dress. This time I took a light pink skirt with shiny ornaments, fine blue vest lined with eider, necessary hat, simple flip flops and beach bag into which everything fits, Elle and work. Good evening everyone :)....Klobouk a žabky Gate, top Orsay, sukně No name, taška Elle
Hat and flip flops Gate, top Orsay, skirts No name, Elle Bag

neděle 18. srpna 2013

Grilujeme

V týdnu se nám konečně podařilo sehnat retro gril. Byli jsme na nákupu v Tescu a tak byla akce na všechny grilovací věci i grily. Měli tam retro gril ve vanilkové barvě, s roštem a poklicí, vše za cenu pouhých 429 Kč, jinde i o dvě stovky více. Gril má průměr pouhých 40cm, tak že se nám v pohodě vleze na balkón, a jelikož nad námi nikdo nebydlí, tak neobtěžujeme dýmem sousedy. Ve středu jsme tedy museli premiérově něco grilovat na dřevěných briketách a los padl na vepřové maso naložené s pepřem, protože oba s manželem milujeme ostré, k tomu brambory ve slupce a salát. Vše se povedlo, tak že určitě zopakujeme a uděláme piknik i v přírodě, protože je lehký a dobře se převáží a přenáší. 
Dnes nás čeká koupání, mějte hezkou neděli: ).
In the week we finally managed to get retro grill. We were shopping at Tesco and so the action was all things barbecue and grills. They had a retro grill in vanilla color, with a grill and lid, all for the price of just 429 CZK elsewhere as well as two hundred more. Grill has a diameter of only 40 cm, so that's fine with us lying down on the balcony, and since nobody lives above us, so do not bother the neighbors smoke. On Wednesday we had to premiere something grill on wood briquettes and the lot fell on pork marinated with pepper, because both my husband love crisp, the potatoes and salad. Everything went well and that we will definitely repeat a picnic in nature, because it is lightweight and easy to carry and prevailToday we will swim, keep a nice Sunday:).
středa 14. srpna 2013

Zkrácený top

Nedávno jsem četla na portálu OnaDnes o trendu tohoto léta zkrácený top. Abych řekla pravdu, neminulo mě, že se tento top nosí, objevuje se u ostatních blogů a taky jsem v něm pár lidí viděla na ulici. Mne neoslovil. Připadá mi neúplný, vytahaný a nelichotivý postavě. Je jasné, že si tento top mohou dovolit ženy jen se štíhlou postavou. Ale i tak bych si v minimu variant v mé skříni nedovedla představit s čím ho kombinovat, navíc do práce bych ho nemohla vzít vůbec. Nejlevněji jsem ho viděla asi v Gate a New Yorkeru, tak pokud vás někoho tento trend oslovil a sháníte ho, tak v těchto dvou obchodech ho určitě najdete, ale na mě ho neuvidíte. 
Pokud máte problémy s ukládáním komentářů pod mé články, prosím napište na mail. Stále se mi nedaří toto přenastavit. 
Děkuji a přeji hezký večer!
I recently read on the portal OnaDnes on trend this summer truncated top. To tell the truth, did not miss me that this top worn, they occur in other blogs AIU few people saw him on the street. , Spoke to me. It seems incomplete, baggy and unflattering figure. It is clear that this top can afford only women with a slim figure, but even so I in the low variant in my closet imagined with what it combine, in addition to work, I could not take it at all. The cheapest I've seen him around the Gate and the New Yorker, so if you spoke to someone this trend and looking for him, so in these two stores are sure to find it, but I can not see him.
If you have any problems with storing comments below my articles, please write to mail. Still I can not get this corrected. Thank you and have a nice evening!

...