pátek 30. prosince 2011

pozdrav a přání

Zdravím všechny, 
tak jakého jste měli ježíška? Já hodně hojného, tak se chci s vámi podělit o pár nových kousků co jsem dostala pod stromečkem, jelikož jsem nemocná, tak z venku moc nových fotek nebude, ale pokusím se. 
Hezký zbytek svátečního období, do Nového roku všem hodně štěstí a hlavně zdraví a co nejvíc módních úlovků a stylových zážitků vaše Kate. 
Hi all,
so what you have Jesus? I very abundant, so I want to share with you a few new pieces that I got under the tree because I was sick and out of the new photos will not be much, but I'll try.
Have a nice rest of the festive season, the New Year to all good luck and health, and especially the most fashionable and stylish catches your experiences Kate.
zleva: sněhule Intersport, rukavice taky, pásek vintage, námořnické legíny originál značka z Chorvatska, šála Kenvelo i tričko - koupeno teď ve slevách, kniha módních návrhářů, náramek vintage, halenka vintage, šperky Swarovski 
From left: sněhule Intersport, gloves, too, vintage belt, navy leggings original brand from Croatia, T-shirt and scarf Kenvelo - bought at discount now, a book of fashion designers, vintage bracelet, vintage blouse, jewelry Swarovski
pátek 23. prosince 2011

Vánoční přání

Přeji všem čtenářů krásné prožití vánočních svátků, v pohodě a ve zdraví, hodně stylových dárečků s pěkným překvapením a společných chvil s rodinou přeje Vaše Kate 

I wish all readers a Merry Christmas, cool and in good health, lots of stylish gifts with a nice surprise and shared moments with your family wishes Katečtvrtek 22. prosince 2011

Vánoční výzdoba a dnešní nákup
                  Pokus o vánoční výzdobu : ))))


Dnešní zabruslení do H&M, jen pro bomba klobouk za 70 Kč a dva náramky, každý za 20 Kč, jsou tam úžasné slevy, doporučuji, a pak, že se nedá nakoupit levně ...
Attempt to Christmas decorations:))))
Today zabruslení to H & M, just to bomb hat for 70 CZK, and two bracelets, each for 20 CZK, there are amazing discounts, I suggest, then, that you can not buy cheap ...klobouk H&M, vážka New Yorker,svetr Top Secret, tričko H&MH & M hat, dragonfly New Yorker, Top Secret sweater, shirt H & M
                                     

neděle 18. prosince 2011

Minulý týden

Zdravím všechny ...
nejprve musím podotknout, že tento předvánoční shon je pro mě trochu netradiční a hodně unavující, jelikož máme v práci toho kvanta, díky dlouhodobé nemocenské, tak mi moc času na zábavu nezbývá, ale i přesto jsem pár fajn akcí zažila...
Ve čtvrtek jsem byla na vánočním večírku naší banky, tak to jsem si hodně užila, i když to bylo po práci a skoro na konci týdne, bohužel nikomu z organizátorů nedošlo, že by to bylo lepší pro všechny v pátek. Hodně jsem si pochutnala na rozmanitém jídle a pití, dlouho jsem nezůstala, ale i tak bylo fajn, jen tak posedět a pokecat se všemi, které na chodbách tak často nepotkávám.
Hi all ...
First I must say that this pre-Christmas rush is a little unusual for me and a lot of tedious, since we have oodles of work due to long-term sick leave, so I have much time left for fun, but I still experienced some good events ...
On Thursday I was at a Christmas party of our bank, so I enjoyed a lot, even though it was after work and almost at the end of the week, but unfortunately none of the organizers did not realize it would be better for all on Friday. Much I enjoyed the diverse food and drink, I did not stay long, but it was nice to just sit and chat with all that in the hallways so often nepotkávám.tričko F&F, pásek od babičky, náramek - dárek od kamarádky, kalhoty Terranova, hodinky Tommy Hilfiger měla jsem i můj kožíšek z H&M, ale na fotce je už ukázán dříve : ))))


Další akcí co jsem prožila, byla teď v sobotu, měli jsme už déle koupené lístky do divadla na Ondřeje Havelku a jeho kapelu Melody Makers, bylo to úžasné, ztvárnění doby Oldřicha Nového a jeho styl, byl úchvatný, vřele doporučuji ....
F & F T-shirt, belt from my grandma, bracelet - a gift from a friend, pants Terranova, Tommy Hilfiger watch and I had my coat from H & M, but the picture is already indicated previously:))))


Another event that I experienced was now Saturday, we had already bought tickets to more theaters Ondřej Havelka and his Melody Makers band, it was amazing rendition of New time Ulrich and his style was breathtaking, I highly recommend ....
tričko F&F, šaty Terranova, pásek Ann Chritine, legíny Terranova, punčochové podkolínka Baťa, hodinky Tommy Hilfiger, prsten New Yorker, psaníčko Tommy Hilfiger


Víkend jsme s přítelem završili masáží u masérky, tak jsme si konečně odpočinuli, tak prosím všechny, dostatečně odpočívejte a neberte tak vážně vánoční přípravu, já se o to pokouším, ale moc mi to nejde : ))), nejraději mám vše hotové hned, ale dost dobře to nejde. 


hezký poslední týden před vánoci : )))
F & F T-shirt, dress Terranova, Ann Chritine belt, leggings Terranova, Bata podkolínka hosiery, watches, Tommy Hilfiger, ring the New Yorker, Tommy Hilfiger love letter


A weekend with a friend we have completed the masseuses at massage, so we can finally rest, so please everyone, do not take enough rest and prepare Christmas so seriously, I'm trying this, but I'm not much:))), I wanted everything done now, but it is not good enough.

nice last week before Christmas:)))

pondělí 12. prosince 2011

SUSHI

O víkendu, jsme byli na vánočních trzích v centru Ostravy, kde je  i kluziště a jako fajn ukončení hezkého dopoledne jsme šli na oběd do Sushi baru kousek od proslulé Stodolní ulice, moc chutné a vydatné, i to patří mezi styl a módu : ))) ...

This weekend, we were at the Christmas markets in the city center, where is the ice rink and a nice completion nice morning we went to lunch at the sushi bar near the famous Stodolní, very tasty and hearty, and it is one of style and fashion:)) ) ...Rolák Terranova, šaty H&M, brož Reserved, pásek New Yorker, kabelka Orsay, punčocháče Baťa
   Terranova turtleneck, H & M dress, brooch Reserved, New Yorker belt, handbag Orsay tights Bata

čtvrtek 8. prosince 2011

Divadlo

Ve středu jsme byli na divadelním představení Světáci, podle stejnojmenného filmu, hru režíroval Lumír Olšovský, taky tam hrál. Bylo to velmi uvolněně a vtipně pojato, taková pohoda. Hrálo celkem 10 herců, z toho ze známých: Martin Zounar, Lumír Olšovský, Mahulena Bočanová, Vlasta Peterková a zbytek nebyl pro mě tak známý. Celkově to trvalo 2,5 hodiny i s přestávkou. Doporučuji všem ….

Nemohu nevzpomenout oblečení přítomných, my jsme to s přítelem pojali slavnostně, ale někteří co tam dokázali na sebe obléct, byl vážně unikát, opět se našli mezi diváky Jeans se sakem, nebo bílé legíny s tričkem, nebo jsem tam dokonce viděla ženu v letech v tmavých punčocháčích a halenou těsně pod zadek (styl pytel) …
Zajímavé je to, že když se díváte kolem sebe v tam noblesním prostředí  jako je divadlo, vždy  najdete pěkně oblečené převážně starší páry manželů, nebo starší dámy, málo kdy je pěkně oblečená žena ve středních  letech a o mladých bohužel ani nemohu mluvit. Je to hodně velká škoda, že se lidi neumí pěkně obléct do takové společnosti, toto bych klidně nechala učit ve škole, jako povinný předmět, protože to je opravdu ostuda nevědět jak se obléct na určité situace a do určitého prostředí. Jak vypadáme,  je přece základ ne?
Příště jdeme na koncert Ondřeje Havelky ….
Proto  ukázku můj modýlek …., přítel se nechtěl nechat vyfotit, ale měl oblek
On Wednesday we were on a stage production Světáci, of the same film, directed Lumír Olšovský game, I played there. It was very relaxed and wittily conceived, that much fun. Played a total of 10 actors, including the famous Martin Zounar, Lumír Olšovský, Mahulena Bočanová, Vlasta Peterková and the rest was not so familiar to me. Overall, it took 2.5 hours with a break even. I recommend to all ....
I can not recall attending clothes, we did it with a friend conceived the ceremony, but some of what they were able to dress himself, he was really unique, again, the audience found the jacket with jeans or leggings with a white shirt, or even there I saw a woman in years dark tights and blouse just below the bottom (style bag) ...
Interesting is that when you look around in there like the refined atmosphere of the theater, you will always find nice clothes mostly older couples spouses or elderly ladies, which is a pretty little woman dressed middle-aged and young, unfortunately I can not even speak. It's very great pity that people can not dress nicely in such a society, that I still had to learn in school as a compulsory subject, because it's really a shame not to know how to dress for certain situations and in certain environments. As we look, the base does not it?
Next time we go to the concert .... Ondrej Havelka
Therefore, my sample modýlek .... did not want to let a friend take a picture, but should suit


Košile Zara, šatovka šitá na míru, brož Reserved, hodinky Tommy Hilfiger, pásek Reserved, punčochy Baťa, boty Baťa
Zara shirt, dress material tailor-made brooch Reserved, Tommy Hilfiger watches, belt Reserved, stockings Bata, Bata shoes


Šitý kabát – ten už jsem tu jednou měla, navíc tu mám psaníčko Top  Secret 
Sewn coat - the one that I once had, plus I have a Top Secret love letter

pátek 2. prosince 2011

Nákupy ….
Měla bych nakupovat dárky pro své blízké, ale nebojte, že bych si nekoupila něco sobě : )))), jsem hrozná, vždy když si už konečně najdu čas a jdu koupit dárky ostatním, vždy se mi vše líbí jen pro mě … Zavítali jsem do knihkupectví Librex, kde mají mimochodem každý čtvrtek 10% slevu na všechny knihy, tak jsem koupila dvě. Pak jsme šli do Alpine Pro, já sice vůbec nenosím sportovní věci, ale přítel i jeho rodina sportují hodně, tak jsme jejich dárky pojali v tomto duchu a došli do Alpine, kde byla sleva celý tento víkend, každý člen  klubu dostal sms, tak měl slevu na vše 25%, což jsme využili. Pak jsme došli do An Christine, kde byly taky slevy, tak jsem si tam vzala tílko a svetr pro mamku. Závěrem jsme jeli do obchodního centra, kde jsem byla ve svém živlu, jelikož jezdím často po obchodech, abych byla v obraze co se nosí, co je in a abych měla i cenově přehled. Prošli jsme všechny obchody co máme oblíbené, ale nejvíc mě opět nadchl a nezklamal New Yorker, kde jsem si koupila pásek a boty, za pár penízek. V mém oblíbeném H&M jsem si koupila kožešinovou vestu, která mi chyběla v šatníku na různé večírky, večeře a možná i divadlo, vše jsem nafotila, aby jste měli představu ….
Tak hezký víkend všem 
Shopping ....
Should I buy gifts for their loved ones, but do not worry that I would not buy anything myself:)))), I'm terrible, always when you finally find time to go and buy gifts to others, I always like everything just for me ... I have visited Librex to the bookstore, where they have every Thursday by the way 10% discount on all books, so I bought two. Then we went to the Alpine Pro, although I do not wear sports stuff, but a friend of his family and sports a lot, so are their gifts conceived in this spirit, and came to Alpine, where he was off the whole weekend, every club member got sms, so he discount on all 25%, which we used. Then we came to Christine An, where discounts were too, so I took there and sweater vest for mom. Finally we went to the shopping center where I was in his element, because often I go around the shops, I was painting what to wear, what is in and I also had a cost overview. We went through all the shops we have favorites, but the most enthusiastic, and I again did not disappoint the New Yorker, where I bought a belt and shoes, a pair of penny. In my favorite H & M I bought a fur vest, which I missed in the closet for various parties, dinners and maybe a theater, everything I shot that you had an idea ....
So a nice weekend all
vesta H&M, tunika New Yorker, tričko Terranova, kalhoty C&A, ponožky F&F, náramek Levné knihy, hodinky Festina
H & M jacket, tunic New Yorker, Terranova T-shirt, pants C & F & F socks, bracelet cheap books, Festina watches

obojí New Yorker Both New Yorker