čtvrtek 20. června 2013

Dovolená

Ahoj všem mým čtenářům,
hlásím se vám z města Marina di Andora z Itálie. Jsme tady pátým dnem a poprvé co je trochu zataženo a já mám možnost vám napsat pár řádek. Cesta nám tady trvala 1400km, ale stála za to. Je to krásné pobřežní městečko, s vlakem ve skále, kousek k moři od hotelu, čisté soukromé pláže a mělké moře. Během pobytu jsme si užili jak relax na pláži a četbu, tak spánek, ale i výlet a to do Monaka. Všem vřele doporučuji, je to úchvatné a luxusní místo, které vás pohltí. Viděli jsem i známou zatáčku F1 a šli kolem známého hotelu, kde všichni jezdci a známí bydlí. Dnes nás čeká poslední večer v hotelu a ráno hned po snídaní vyjíždíme směr Janov. Tam se nalodíme na zaoceánskou loď a budeme plout přes západní středomoří. (Sicílie, Mallorka, Ibiza, Provence).
Hello to all my readers
coming to you from the city of Marina di Andora in Italy. We are here on the fifth day and the first time is a bit cloudy and I have the opportunity to write you a few lines. The path took us here 1400 km, but it was worth it. It is a beautiful coastal town with a train in the rock, close to the sea from the hotel, clean private beach and shallow sea. During your stay, we enjoyed both relax on the beach, reading and sleeping, as well as excursions and to Monaco. I highly recommend to all, it is a fascinating and luxurious place that you consume. I saw famous curve F1 and went around the famous hotel where all riders and friends live. Today is a last night in the hotel and in the morning after breakfast we set out the direction of Genoa. There you will board a boat and we will sail
through the western Mediterranean. (Sicily, Majorca, Ibiza, Provence).


sobota 15. června 2013

Móda v Londýně

Jak už jsem předeslala v minulém článku. Dnes bych vám ráda něco řekla o módě v Anglii, Londýně a mé postřehy. Tato země je guru v módě o tom není potřeba polemizovat. Ovšem během pěti dnů našeho pobytu v této zemi jsem neviděla nikoho, kdo by byl nějak úchvatně oblečen. Ano možná nápaditě ano, ale to jedině někdo kdo vyznává gotik styl nebo nějaký jiný. Vcelku mě to zklamalo. O tom, že angličanky jsou při těle a nic moc hezké všichni ví, ale čekala jsem, že to právě budou kompenzovat v hraní si s módou a stylem, ale není tomu tak. Jen sem tam někdo v bussiness looku, jinak nikdo. Aspoň jsme se pokochali nad výlohami známých butiků. Češi hodně nakupují v Primark, kde jsou přijatelné ceny a moc hezké kousky. Také v obchodě TK Maxx. Pokud máte rádi sportovní oblečení, náčiní, dresy a boty, tak je ideální Sport Direct
Dnes jsme s manželem trávili odpoledne balením na dovolenou. Zítra brzo ráno vyrážíme autem do Itálie, kde budeme kousek od Francie, budeme tam 6 dní a potom se přesouváme do přístavu Janov a naloďujeme se na středomořskou loď. Nevím jak to bude s internetem, tak pokud se mi nepodaří připojit, tak mne na 14 dní omluvte, jinak se samozřejmě pokusím napsat i z dovolené. Mějte hezký víkend:). 
As I said earlier in a previous article. Today I would like to say something about fashion in England, London, and my observations. This country is in a fashion guru about it is not necessary to argue. However, during the five days of our stay in this country I have not seen anyone who was somehow stunningly dressed. Yes maybe imaginatively yes, but that only someone who professes gotik style or something else. I was quite disappointed. The fact that Englishwomen are plump and not very nice to everyone he knows, but I expected it to just be compensated playing with fashion and style, but it is not. Here and there someone in the bussiness LOOK, no one else. At least we have to experience over the expenses of the famous boutiques. Czechs lot of shopping in Primark, where affordable prices and very nice pieces. Also in store TK Maxx. If you like sports clothing, equipment, uniforms and shoes, so it is ideal Sport Direct.
Today my husband and I spent the afternoon packing for vacation. Early this morning we drive to Italy, where we are close to France, we'll be there for 6 days and then move to the port of Genoa and boarded a ship in Mediterranean. I do not know how it will be with the internet, so if I do not join, so I apologize for 14 days, otherwise, of course, try to write from holiday. Have a nice weekend :).

čtvrtek 13. června 2013

Londýn

Další naše putování bylo do Londýna. Nikdy jsme tam nebyli, tak že vše bylo pro nás nové. Londýn je velkolepý, úchvatný, živý a pohlcující. Říká se, že pokud pochopíte londýnské metro, které je nejstarší na světě, tak se vyznáte všude, já ho teda moc nepochopila, jen to, že mají stanice a směry rozdělené podle barev, ale manžel se vyznal:). Prošli jsme toho hodně, řekla bych ty základní hlavní symboly Londýna. V sobotu bylo pěkně, ale v neděli zataženo, ukázky fotek budou z obou dnů. 
Příští článek bude o módě v Londýně. V neděli se chystáme na dovolenou do Itálie a potom na plavbu středomořím. Hezký večer:).
Next our journey was to London. We've never been there, so it was all new to us. London is spectacular, breathtaking, vivid and absorbing. It is said that if you understand the London Underground, which is the oldest in the world, so you are familiar everywhere, I do not understand very well, only to have the station and directions divided by color, but the husband confessed :). We went through a lot, I think the basic principal symbol of London. Saturday was nice, but a Sunday cloudy, examples of photos will be on both days.
The next article will be about fashion in London. On Sunday we are going on holiday to Italy and then to cruise the Mediterranean. :) Have a nice evening.
                                        Buckingham Palace
                                                               střídání stráží/changing of the Guard
                                                                 vykukující Big Ben/peeping Big Ben

                                                                                                          Green Park
                                                                                                   veverka/squirrel                                                  nudisti projížděli městem/nudists passing through town

                                                                        uvnitř metra/inside the tube
                                                                                              Tower of London 

                                              Belfast ship

                                                                                              Tower Brigde
                                               půlení Tower Bridge/halving Tower Bridge

                                                                                                                 Francis Drake  
                                                                                                   shakespeare theater
                                                                                           Piccadilly Circus
                                          obchodní dům Harrods

                                             London Eye 
                                    Sherlock Holmes café
                                                                                         Trafalgar Square