sobota 8. června 2013

Balení do Anglie

Tento post je vložen automaticky, protože jsem momentálně v Anglii a přímo v Londýne. Po dobu mého pobytu mám minimální přístup k internetu, tak jsem musela tento článek připravit dopředu. Fotím vše co mě napadne, abych měla dost materiálů na další články. Tady mám na ukázku dvě fotky z mého balení kufru. Balení nenávidím, neumím se balit a většinou mám pocit, že vše budu potřebovat, i když pak zjistím, že ne, ale hlavně přemýšlet dopředu jak tam asi bude, jestli mi vše bude k sobě ladit, no prostě děs. Snad se mi vše podařilo a nic mi nechybí, mějte se hezky a v pondělí ahoj:). 
This post is automatically entered, because I'm currently in England and directly in London. During my stay I have minimal access to the internet, so I had to prepare ahead this article. I photograph everything I can think of that I had enough material for more articles. Here's the example of two photos from my pack a suitcase. Packaging hate, can not be wrapped, and mostly I feel that everything I need, and then when I find out that no, but mostly think ahead about how there will be, if you all will tune to each other, but just dread. I hope I succeeded in everything and nothing is missing, have a nice day and Monday hi :).


1 komentář:

Děkuji všem za komentáře