středa 24. července 2013

Villa France

Naší poslední zastávkou s manželem na lodi bylo město Villa France. Je to můj vysněný kraj a oblast, kde jsem se chtěla už hodně dlouho podívat. Nebyli jsme přímo v oblasti Provence, ale toto město nám ji hodně připomínalo. Menší přístavní městečko, které nás uvítalo tradičními trhy s ručně dělanými výrobky, mýdly a sladkostmi. Po celém pobřeží byly restaurace se zahrádkami, plné kytek, trochu ošuntělý ráz domů tomu dodal ten správný jižanský styl a patinu, ale zároveň velmi zachovalé a čisté ulice. Celé město se táhlo podél pláže. Plno stylových obchodů s výšivkami levandule, s mýdly, s kořením, s kytkami, s látkami. Prostě můj svět, miluji Francii, levanduli a mýdla. 
Závěrem bych chtěla všem doporučit ze všech míst, které jsme navštívili, tak jedině Ibizu a Francii, tam se rádi s manželem vrátíme. 
Mějte krásný slunný den a hurá k vodě:). 
Our last stop on the ship with her husband, the town Villa France. It is my dream country and area where I wanted to see for a long time. We were right in Provence, but this city we reminded her a lot. Smaller port town that welcomed us with traditional markets handcrafted products, soaps and sweets. Around the coast were restaurants with gardens full of flowers, a bit shabby character of the house, added a good southern style and patina, but very well maintained and clean streets. The whole town stretched along the beach. Lots of stylish shops with embroidery lavender with soaps and spices, with flowers, with agents. Just my world, I love France, lavender and soaps.
Finally, I would like to recommend to all of the places that we visited, only the Ibiza and France, there is love with her husband back.
Have a nice sunny day and go to the water :).


2 komentáře:

Děkuji všem za komentáře